Left direction
TROLLEY
TROLLEY
CASHEW NUT AUTOCLAVING MACHINE (ROTATING BARREL)
CASHEW NUT AUTOCLAVING MACHINE (ROTATING BARREL)
STEAM ON BATCH
STEAM ON BATCH
CONTINUOUS CASHEW NUT AUTOCLAVING MACHINE (CONVEY SCREW)
CONTINUOUS CASHEW NUT AUTOCLAVING MACHINE (CONVEY SCREW)
SIEVER SHAKER (SCREEN SHAKER)
SIEVER SHAKER (SCREEN SHAKER)
BOILER
BOILER
VACUUM PACKING TIN MACHINE
VACUUM PACKING TIN MACHINE
VACUUM PACKING MACHINE (PE)
VACUUM PACKING MACHINE (PE)
VACUUM PACKING MACHINE (COFFEE)
VACUUM PACKING MACHINE (COFFEE)
MEASURE MOISTURE
MEASURE MOISTURE
COFFEE SPINNER MACHINE
COFFEE SPINNER MACHINE
COFFEE GRINDING MACHINE
COFFEE GRINDING MACHINE
COFFEE GRINDING MACHINE
COFFEE GRINDING MACHINE
COFFEE FLOUR MIXING MACHINE
COFFEE FLOUR MIXING MACHINE
MEAL FLOUR MIXING MACHINE
MEAL FLOUR MIXING MACHINE
CASHEW PRESERVING MACHINE
CASHEW PRESERVING MACHINE
CASHEW DRYER
CASHEW DRYER
SCREENING MACHINE
SCREENING MACHINE
CASHEW ROASTING MACHINE
CASHEW ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
CASHEW GRADING MACHINE
CASHEW GRADING MACHINE
RAW CASHEW SIZE SORTING MACHINE
RAW CASHEW SIZE SORTING MACHINE
CASHEW CLASSIFY MACHINE
CASHEW CLASSIFY MACHINE
CASHEW CENTRIFUGE MACHINE
CASHEW CENTRIFUGE MACHINE
HUMIDIFIER
HUMIDIFIER
AUTOMATIC CASHEW SHELLING PROCESSING LINE
AUTOMATIC CASHEW SHELLING PROCESSING LINE
PNEUMATIC SCREW PUMP
PNEUMATIC SCREW PUMP
MÁY BÓC VỎ LỤA NHÂN ĐIỀU
MÁY BÓC VỎ LỤA NHÂN ĐIỀU
CASHEW SHELL SHOOTING MACHINE
CASHEW SHELL SHOOTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
COFFEE ROASTING MACHINE
SHELL PRESS MACHINE
SHELL PRESS MACHINE
CUTTING BLADE A,B,C,D
CUTTING BLADE A,B,C,D
OIL FRYING OVEN
OIL FRYING OVEN
TRAY DRYER
TRAY DRYER
ELEVATOR MACHINE
ELEVATOR MACHINE
AUTOMATIC FEEDER
AUTOMATIC FEEDER
COFFEE VIETNAM
COFFEE VIETNAM
CASHEW NUT CUTTING DESK
CASHEW NUT CUTTING DESK
Right direction
Home News & Events Xây dựng ngành cơ khí Việt Nam phát triển bền vững
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Xây dựng ngành cơ khí Việt Nam phát triển bền vững Print
 Sau 5 năm hoạt động, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam luôn phấn đấu thực hiện tiêu chí là cầu nối giữa các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam với các tổ chức sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, đề đạt các ý kiến và nguyện vọng của doanh nghiệp cơ khí trong nước với Đảng, Chính phủ với mục đích xây dựng ngành cơ khí Việt Nam phát triển bền vững.


Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam hoạt động chính thức vào tháng 12/2002 với số doanh nghiệp thành viên là 164. Đến nay, qua hơn 5 năm hoạt động, Hiệp hội phát triển lên thành 208 đơn vị thành viên thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế trong và ngoài nước.
Đa số các doanh nghiệp cơ khí thành viên coi Hiệp hội là tiếng nói chung phản ánh nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp, góp phần hướng dẫn doanh nghiệp phát triển ổn định, đúng hướng, là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong hợp tác sản xuất và đầu tư phát triển.
Hơn 5 năm qua (2002 - 2008), doanh nghiệp cơ khí thuộc nhiều thành phần kinh tế đã có những đổi mới, chú trọng đầu tư phát triển năng lực công nghệ, thiết bị và từng bước nâng cao năng lực thiết kế, trình độ quản lý, điều hành. Nhiều doanh nghiệp cơ khí đã tự vươn lên tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, đã có thể làm tổng thầu EPC thiết kế, chế tạo, mua sắm, xây lắp cho một số dự án lớn như dầu khí, nhiệt điện, thuỷ điện, xi măng, bột giấy... đã đóng tầu biển, xuất khẩu sản phẩm cơ khí và đang chuẩn bị lực lượng để hội nhập với khu vực và thế giới. Khối các doanh nghiệp cơ khí thuộc lực lương vũ trang cũng tăng trưởng và từng bước liên kết với doanh nghiệp cơ khí toàn quốc.
Song song với quá trình hoạt động và thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về việc phát triển ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam, đặc biệt trong việc tổ chức thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp cơ khí Việt Nam với 8 nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm, các doanh nghiệp cơ khí trong nước đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều hiệu quả rõ nét. Đó là giai đoạn các tổng công ty lớn của Nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực đóng tầu, ô tô, thiết bị đồng bộ, cơ khí xây dựng, máy động lực, máy kéo và máy nông nghiệp, chế tạo thiết bị kỹ thuật điện đã có định hướng để xác định chiến lược sản xuất kinh doanh và phát triển tăng năng lực sản xuất.
Nhìn chung, các doanh nghiệp cơ khí đã đạt được thành quả bước đầu và tăng trưởng trong sản xuất một số sản phẩm. Kết quả sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí tiếp tục tăng đã khẳng định chính sách và cơ chế đối với ngành cơ khí là tích cực. Mặc dầu giá vật tư sắt thép, kim loại mầu, xăng dầu tăng cao và không ổn định ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Nhưng các sản phẩm cơ khí vẫn đang từng bước vươn lên khẳng định vị trí và tăng khả năng cạnh tranh của ngành trong cơ chế thị trường. Có thể nói tất cả các nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm, nhất là nhóm thiết bị đồng bộ và phụ tùng công nghiệp, đóng, sửa tầu thuỷ, lắp ráp ô tô, chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp, sản xuất thiết bị điện trong những năm qua đã có sự phát triển khởi sắc và đang đi lên từ nội lực, phục vụ cho nhu cầu trong nước và từng bước tiến ra thị trường nước ngoài.
Kết quả của những nỗ lực trên thể hiện bằng tốc độ tăng trưởng tính trung bình giai đoạn 2001-2007 của toàn ngành cơ khí đạt 2l,9%; giá trị sản xuất toàn ngành cơ khí năm 2005 tăng gấp 6,5 lần so với năm l995, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành cơ khí năm 2006 đạt 9l,737 tỷ đồng, ước năm 2007 đạt l13,317 tỷ đồng, đáp ứng thị trường trong nước. Năm 2006 giá trị xuất khẩu toàn ngành cơ khí đạt l,17 tỷ USD, năm 2007 đạt trên 2 tỷ USD, ước tính 6 tháng đầu năm đạt 0,9 tỷ USD.
Trong hoạt động của mình, nhận thức được tầm quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam, Hiệp hội đã tham gia, đóng góp, đề xuất ý kiến với Đảng, Chính phủ trong việc thực hiện chiến lược phát triển, các dự án đầu tư phát triển của ngành Cơ khí và một số ngành cụ thể tại các hội nghị chung của các bộ và các cuộc họp Chính phủ để đề xuất những ý kiến, nêu những minh chứng cụ thể về sự lớn mạnh và khả năng đảm nhận các công trình lớn của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam; tham gia góp ý kiến và đề xuất các cơ chế, chính sách cho ngành cơ khí trong nước, các sản phẩm cơ khí trọng điểm trong nước đã chế tạo được, các dự án đầu tư phát triển cơ khí trọng điểm; tham gia chương trình chế tạo thiết bị đồng bộ cho các nhà máy xi măng công suất 2.500 T klinke/ngày; tham gia hội đồng xét duyệt các đề tài KHCN của Bộ KHCN & MT, Bộ Công Thương về lĩnh vực chế tạo cơ khí, tự động hóa; khảo sát thị trường kết hợp tham dự hội chợ về ngành công nghiệp chế tạo máy, thiết bị tự động hoá, sản xuất ô tô tại Nhật Bản (tháng 9 năm 2007)….
Trong tổ chức các hoạt động thực hiện hợp tác sản xuất và liên kết kinh tế, Hiệp hội đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các thành viên với mục đích: Hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp cơ khí thành viên, khả năng cưng cấp thiết bị, vật tư cho sản xuất, v..v, để có định hướng phối hợp, liên kết tham gia chương trình nội địa hoá các sản phẩm cơ khí như ô tô, đóng tầu thuỷ, chế tạo thiết bị đồng bộ cho các nhà máy xi măng lò quay, nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện. Tạo sự quan hệ, kết hợp sản xuất kinh doanh giữa nhiều doanh nghiệp cơ khí, viện nghiên cứu cơ khí với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại các cuộc hội nghị, hội thảo do Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến về vai trò của Hiệp hội đối với sự phát triển của doanh nghiệp thành viên, những thách thức trong bối cảnh hội nhập WTO, liên kết sản xuất kinh doanh, giới thiệu năng lực các thành viên hiệp hội, đề xuất các giải pháp và kiến nghị nâng cao sức cạnh tranh hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới
Để nắm bắt những diễn biến sản xuất cũng như năng lực, định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các doanh nghiệp thành viên, Thường trực hội đồng Hiệp hội đã tổ chức nhiều đợt công tác cho các cán bộ quản lý đến khảo sát thực tế về năng lực sản xuất của các doanh nghiệp cơ khí (các doanh nghiệp đóng tầu thủy, sản xuất và lắp ráp ô tô, chế tạo thiết bị cầu trục, năng lực chế tạo của các công ty sản xuất máy động lực, năng lực thiết kế, chế tạo thiết bị cơ khí thuỷ công cho các nhà máy điện, năng lực thực hiện trạng thầu EPC của một số Tổng công ty mạnh…).
Bên cạnh đó, Hiệp hội còn thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tạo điều kiện để tổ chức cho các doanh nghiệp thành viên tìm hiểu, khảo sát thị trường nước ngoài và đào tạo cán bộ quản lý…
Tuy vốn đầu tư còn rất hạn chế nhưng những thành tựu mà ngành Cơ khí đã đạt được là rất đáng khích lệ. Nhưng chúng ta cần thẳng thắn đánh giá hơn 6 năm Cơ khỉ của Việt Nam mới chỉ được đầu tư rất khiêm tốn, dẫn đến mới dừng ở mức ''khởi sắc”, người lao đồng có công ăn việc làm, sản phẩm cơ khí mới chiếm được một ít thị phần trong nước, tham gia xuất khẩu còn nhỏ lẻ, giá trị gia tăng chiếm trong giá trị hàng hóa của sản phẩm cơ khí còn thấp. Nhìn chung, công nghiệp cơ khí nước ta hiện mới đạt trình độ gia công kết cấu thép và chế tạo các loại máy công cụ, chế biến nông nghiệp cỡ nhở. Có thể thấy Ngành Cơ khỉ Việt Nam hiên vẫn chưa có cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến để đủ khả năng chế tạo máy, thiết bị đạt tiêu chuẩn, hàm lượng công nghệ cao đủ sức cạnh tranh với thị trường trong nước và quốc tế.
Để Cơ khí chế tạo nước ta tiếp tục có đà tăng trưởng nhanh, bền vững và có hiệu quả, Đảng và Nhà nước ta phải có quyết sách lớn để đầu tư sức người, sức của xây dựng nền công nghiệp cơ khí của đất nước. Trong định hướng và kế hoạch từ nay đến năm 20l5 cần tập trung đầu tư mạnh cho phần cốt lõi của công nghiệp Cơ khí, đó là lĩnh vực cơ khí chế tạo. Có như vậy chúng ta mới tạo nên được nội lực cho ngành cơ khí trên cơ sở đổi mới từ công nghệ, trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực có trình độ để Cơ khí Việt Nam đảm nhận thực hiện tiến trình CNH-HDH đất nước theo lộ trình phát triển chung của các ngành kinh tế công nghiệp khác…

 

Survey

Which of our product lines you care most?
 

Statistics

Content View Hits : 327380

Access Infor

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday218
mod_vvisit_counterThis week218
mod_vvisit_counterThis month1891
mod_vvisit_counterAll632424

Số người trực tuyến

We have 14 guests online

Contact

SONVIET COMPANY

  • Hot line : +8498 4439 233 

M/s AQUAGEM COMPANY

  • Add : W203 , Wonder Futura , Mumbai - Bangalore Highway , Pune 411038 , India 
  • Tel : +91 9822064414