Đẩy mạnh chế tạo sản phẩm cơ khí trong nước Print
Hanoinet - Thời gian tới, các bộ, ngành sẽ hướng dẫn chỉ đạo doanh nghiệp trực thuộc đăng ký các gói thầu cung cấp, lắp đặt các sản phẩm cơ khí có thể chế tạo được trong nước để khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời kích cầu cho ngành chế tạo cơ khí trong nước.   Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo như vậy trong cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm và các doanh nghiệp trong ngành cơ khí diễn ra sáng 6-2, tại trụ sở Chính phủ.   Hàng loạt các giải pháp kích cầu, đẩy mạnh việc triển khai các dự án cơ khí trọng điểm khác cũng được Phó Thủ tướng chỉ đạo, bao gồm khai thông tín dụng đầu tư, tạo thuận lợi về thủ tục đầu tư, nghiên cứu phát triển, chính sách về thuế, phí và nhập khẩu. "Tiềm năng thị trường, cơ hội sản xuất thời gian tới trong lĩnh vực cơ khí là rất lớn, đặc biệt là khi chính sách kích cầu đầu tư, giảm nhập siêu được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách, cơ chế ưu đãi nhưng sự phát triển của lĩnh vực này thời gian qua là chưa tương xứng", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá.  Qua kiểm điểm, tính đến thời điểm này rất ít dự án cơ khí trọng điểm được triển khai. Các dự án đầu tư chủ yếu sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi cũng đang trong quá trình triển khai như: Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Công ty Cơ khí Hà Nội (159 tỷ đồng) mới thực hiện 69%, dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ của Xí nghiệp cơ khí Quang Trung trị giá 585 tỷ đồng đang hoàn tất đầu tư giai đoạn I… Các dự án còn lại, do nhiều nguyên nhân đều chưa được triển khai do chậm lập báo cáo đầu tư, thay đổi lãi suất tín dụng đầu tư phát triển hoặc nhiều dự án không thuộc đối tượng được vay ưu đãi…  

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các doanh nghiệp cần sớm đăng ký dự án thuộc chương trình cơ khí trọng điểm, hoàn thành các kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm, từ đó đề ra tiến độ và đề xuất cơ chế thực hiện cụ thể để tháng 3 tới, Ban chỉ đạo sẽ họp để triển khai chương trình một cách quyết liệt, hiệu quả.